Promoció 2020-2022. (Diviutena promoció)
Formulari de petició d'informació

Les especials circumstàncies que estem vivint aquests darrers mesos han aconsellat a l'equip de coordinació de les diferents seus d'Estalmat a España ajornar la prova de selecció per a la promoció 2020-2022 i així s'ha acordat també a Catalunya. 

És d'esperar que la prova, que serà per a estudiants amb data de naixement el 2007 o el 2008 es podrà fer durant els primers mesos del curs 2020-2021. Aleshores, atenent al fet que hi pot haver hagut canvis de centre i que pot ser que el començament de curs alteri els canals d'informació,  mitjançant aquest formulari Estalmat-Catalunya obre un termini perquè les persones interessades en la participació en el projecte, promoció 2020-2022, puguin manifestar-ho i d'aquesta manera, rebran, per correu electrònic, un avís personalitzat quan es pugui obrir el termini d'inscripció.

Aquest formulari  relatiu al projecte Estalmat-Catalunya l'ha d'omplir la mare, el pare o la persona tutor/a legal de l'estudiant que poden tenir interès que participi en el projecte.

Atenció!!! Molt important!!!
Aquest formulari no és, en cap sentit, una inscripció a la prova de selecció d'Estalmat.  És, només, una petició per rebre informació quan s'obri el termini d'inscripció.
Aleshores (segurament a començaments del curs 2020-2021)  caldrà formalitzar la inscripció amb totes les dades que en el seu moment es demanaran.

Quan tingueu plens tots els camps amb les dades que es demanen cliqueu al botó Enviar les dades  

Dades de l'estudiant
Nom       Primer cognom       Segon cognom  
Data de naixement (dia/mes/any)           Nivell escolar curs actual, curs 19-20
Centre escolar curs 19-20       Població del centre
Dades de la persona que fa la petició
Nom i cognoms                Relació amb l'estudiant  
email on vol rebre la informació  
un altre possible email  
un altre possible email  

El projecte Estalmat a Catalunya el coordinen la FEEMCAT i la SCM.      La SCM és una societt filial de l'Institut d'Estudis Catalans.       Enllaç a la informació legal i a la política de privacitat de l’IEC