Promoció 2019-2021. (Dissetena promoció)
Formulari d'inscripció

La inscripció per a la prova de selecció del projecte Estalmat-Catalunya l'ha de fer la mare, el pare o la persona tutor/a legal de l'alumne.

Atenció!!! Molt important!!!
En el moment de fer la inscripció la persona que la formalitza fa constar que s'ha assabentat que les activitats d'Estalmat per al grup d'alumnes seleccionat es desenvoluparan al llarg de la majoria dels matins dels dissabtes lectius dels cursos 2019-2020 i 2020-2021, de 10 a 13, a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC, a Barcelona i que, en cas que l'alumne/a pertanyi al grup preseleccionat tindrà interès en participar en el projecte Estalmat. Si aquest és el cas la persona que omple aquest formulari és conscient que caldrà acompanyar l'alumne/a a aquestes activitats i anar-lo/la a recollir. També dóna autorització perquè puguin aparèixer a la web o en alguna publicació de les entitats organitzadores imatges de la prova de selecció o d'altres activitats del projecte.

Quan tingueu plens tots els camps amb les dades que es demanen cliqueu al botó Enviar les dades  

Dades de l'alumne/a
Nom       Primer cognom       Segon cognom  
DNI o NIE de l'alumne/a  
Lloc de naixement             Província (si és Espanya) o País (si no és Espanya)
Data de naixement (dia/mes/any)           Nivell escolar curs 18-19
Centre escolar curs 18-19       Població del centre
Dades de la persona que fa la inscripció
Nom i cognoms  
DNI (o NIE o passaport) 
(sense punts entre números ni guionet entre números i lletra)   
Relació amb l'alumne/a     e-mail de contacte      Telèfon de contacte 
Adreça     Població      Codi Postal 
Desitja fer la prova de selecció del dia 1 de juny de 2019 a
Atenció!!!  Després de clicar el botó per enviar les dades veureu una pantalla d'acús de rebut de la inscripció a la prova  Estalmat-2019.
Podeu imprimir-vos aquella pantalla com a comprovant.   Si us plau, no torneu a aquesta pantalla i no torneu a clicar a Enviar les dades perquè
aleshores la inscripció es duplica, o es triplica, ... i esdevé un problema organitzatiu.
Aquestes dades estan protegides d'acord amb la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)