La figura representa un quadrat i un rombe que tenen un costat comú.

                      

Quin és el valor màxim que pot tenir l'angle marcat a la figura?