Olaya debe encher a seguinte táboa de multiplicar:

                                

A medida que o vai facendo observa que con só tres números distintos pode encher máis do 18% das cuadrículas. ¿Cal é a suma destes tres números?

[encher = rellenar = emplenar] [só = sólo = només]