Problemes a l'esprint. 23 de febrer de 2022


Respostes als problemes del colom de la pau

Quan acabeu d'escriure les respostes, cliqueu al botó d'Enviar que hi ha a baix de tot de la pàgina
No envieu respostes des de diferents ordinadors alhora! Si ho feu multiplicareu el nombre d'intents
Designeu una encarregada o un encarregat d'enviar les respostes de l'equip des d'un sol ordinador.
Alerta!!! Si envieu respostes després d'haver encertat us comptarà el temps corresponenta a la
darrera vegada que hagueu enviat respostes


En cada problema heu de respondre només un nombre natural  sense cap signe ni espai en blanc,

excepte en el problema 2
que heu de contestar una fracció irreductible  (és a dir, simplificada al màxim)
(El numerador i denominador han de ser nombres naturals separats per /, sense cap espai en blanc ni cap altre signe)

Contrasenya de l'equip de centre per enviar les respostes (contrasenya completa, 9 caràcters)  
Problema 5.  
 Les tres últimes xifres escrites són

Problema 6.  
La part de rectangle pintada és
(recordeu: ho heu de donar com una fracció simplificada al màxim)

Problema 7.
L'Eloi té   cromos


Problema 8. L'angle és de º
(heu d eposar l'angle, però cap al problema 10 passa un altre valor)