Si un centre vol organitzar la participació en aquesta activitat amb diversos equips, treballant independentment, procedirà així a l'hora de la inscripció:

  • Primera inscripció: es farà servir el codi de 8 dígits del centre
  • Segona inscripció: els set primers dígits del codi seguits de la lletra A; així si , XXXXXXXM fos el codi del centre, ara es posaria XXXXXXXA
  • Successives inscripcions: els set primers dígits del codi seguits successivament de la lletra B, la C, ....