L'activitat Problemes a l'esprint és una activitat en línia de resolució de problemes de matemàtiques,
per a la qual la denominació de "a l'esprint" prové del fet que el centre guanyador és el primer que envia un missatge de correu electrònic amb totes les solucions correctes a les qüestions que es plantegen.

  • està adreçada a equips de centre, formats per alumnes del segon cicle de l'ESO, amb la participació, si escau, d'alumnes de Batxillerat.
  • es pot fer molt bé amb equips "internivells", organitzats de la manera que en cada centre es consideri més eficaç.
  • té aspectes de "relleus" perquè cal una tasca de col·laboració entre diversos membres de l'equip, que s'han de passar informació de l'un a l'altre.

En aquesta pàgina teniu infomació sobre les edicions anteriors, que van començar l'any 2000 com una de les diverses activitats convocades durant  l'Any mundial de les matemàtiques. Posteriorment ha anat variant l'estructura del joc, el nombre de problemes plantejats, et.  però no l'objectiu de l'activitat: fer matemàtiques de manera col·laborativa i  enviar les solucions per via telemàtica.

Les edicions de 2009 a 2012

Edicions anteriors (amb estructures del joc diferents segons les edicions)