Enunciats i solucions 

La idea-clau per a l'organització dels Problemes a l'esprint

L'objectiu de l'activitat és oferir unes propostes de reptes matemàtic per a facilitar el treball en grup i col·laboratiu, perquè l'alumnat passi una bona estona fent matemàtiques.

En el marc d'aquest objectiu és lògic que cada centre organitzi la participació de la manera que s'adigui més amb les seves característiques i amb la possibilitat d'inserir els Problemes a l'esprint en un marc didàctic. Tanmateix la comissió organitzadora creu important comentar que, per tal d'arribar a l'encert total en les respostes als problemes plantejats  (cosa que, evidentment, fa més reeixida la feina dels alumnes participants) és important tenir en compte l'estructura de la proposta que e sfa.
  • En la primera part de l'activitat es recomana que l'equip es subdivideixi i que un subgrup treballi els quatre problemes "de la branca d'olivera" i un altre subgrup els quatre problemes  "del colom de la pau" que són a priori un poquet més difícils que els altres. Cada subgrup ha de passar informació numèrica a l'altre però el suggeriment és que cada subgrup se centri en "els seus"  quatre problemes.
  • L'estructura de l'activitat suggereix que, per acabar, tot el grup treballi conjuntament els dos  reptes finals
  • Idea-clau: confrontar resultats i compartir la feina.  La idea amb què, ja fa uns quants anys, vam dissenyar els problemes a l'esprint es basa en la col·laboració: es tracta de comparar resultats als qual han arribat diferents components de l'equip i eventualment debatre "a veure qui ho té bé" i, sobre tot, entendre el "per què"
Des de la comissió pensem que aquesta idea encaixa millor amb un o dos equips per centre (un equip = un grup d'alumnes treballant en una aula), això sí treballant en petites agrupacions, que intercanvien informació i la comenten fins a arribar a la "resposta bona", que no pas en el fet que cada subgrup actui com un equip amb la seva contrasenya.

Concretem-ho amb un exemple, numèricament. Imaginem que tenim 24 alumnes per participar en l'activitat.
  • Opció 1.  Un equip, una contrasenya. . L'equip es divideix en sis grups de 4 alumnes cadascun.  Tres d'aquests grups treballen els problemes "de la branca d'olivera" i confronten les solucions a què arriben i intercanvien resultats i camins de solució, fins que entre tots han arribat al convenciment de quins són els "resultats bons". Aleshores envien les solucions.  Semblantment fan els altres tres grups amb els problemes "del colom de la pau".  En acabat tots els grups treballen els dos reptes finals i debaten i col·laboren fins que creuen que han arribat a les solucions...i les envien.
  • Opció 2.  Sis equips de 4 alumnes, sis contrasenyes. Amb un nombre petit d'alumnes és difícil repartir la feina tal com s'ha indicat. Els membres d el'equip t"han de treballar" tots els problemes. No hi ha la confrontació de resultats abans d'enviar-los i, com a conseqüència, s'allarga el temps de  concurs i costa molt més d'arribar a l'encert i acabar la participació més contents.
És clar que la ocmisisó opta, decidiament, per recomanar la primera opció. És ben segur que hi ha centres que poden raonar que per a la seva tasca didàctica creuen millor la segona opció (treball independent en grups petits)... però això fa que les estadístiques globals d'encert en el concurs (i potser també la satisfacció en la participació?) es vegin alterades.  Sigui com sigui... ànim per a la tasca matemàtica!