Per si voleu dedicar més temps a fer matemàtiques, teniu tot seguit tres reptes "de propina". Els podeu fer en l'ordre que vulgueu.

Per si us interessa, us podeu descarregar un PDF amb els enunciats


Problema 1 "de propina"
Si tirem tres daus, quina és la  probabilitat que en puguem seleccionar dos de manera que els nombres de punts de les cares superiors  sumin 7. 

Per a comprovar la resposta de "propina 1"

Problema 2 "de propina"

Un cercle de radi 1 es mou per l'interior d'un triangle rectangle de costats 5, 12 i 13 de manera que sempre és tangent a un o a dos costats del triangle.
(en les figures es  veuen dues posicions possibles)
 
Quin és el perímetre del triangle que descriu el centre del cercle?


Problema 3 "de propina"

Quants nombres naturals de 6 xifres tenen la propietat que totes les seves xifres són diferents i que cada tres xifres consecutives d'aquest nombre sumen un múltiple de 5?