Molt bé!  Teniu totes les respostes correctes! 
Per si voleu dedicar més temps a fer matemàtiques, teniu tot seguit tres reptes "de propina". Els podeu fer en l'ordre que vulgueu.


Set xics i tres xiques van a jugar a bàsquet.
Calculeu de quantes maneres diferents poden formar els dos equips de 5 jugadors si, en cap cas, les tres xiques poden jugar en el mateix equip.


Per a comprovar la resposta de "propina 1"

Problema 2 "de propina"

El trapezi de la figura té els quatre costats tangents a una circumferència. La suma de les longituds dels costats paral·lels és 23 cm i la diferencia entre les longituds dels costats no paral·lels és 3 cm.

Quines són les longituds dels costats no paral·lels del trapezi?


Problema 3 "de propina"
A la successió que teniu tot seguit, tots els nombres que hi apareixen són més petits o iguals que 1/2, i si l'anem continuant indefinidament, cada nombre hi apareix diverses vegades.
 
Fixeu-vos com està formada la successió. Primer de tot tenim la fracció 1/2 seguida de 1/3 ; a continuació dues fraccions de denominador 4 amb els numeradors en ordre creixent i així successivament.
Quina és la fracció que apareix en el lloc 2014è d’aquesta successió?  (Haureu d'escriure la fracció tal com apareix en el lloc 2014è, sense simplificar-la)

Per a comprovar la resposta de "propina 3"

També volem informar-vos que està oberta la inscripció a un concurs telemàtic individual de resolució de problemes: la IV Marató de problemes.