Convocatòria 2014
Problemes a l'esprint per a equips de Batxillerat

12 de febrer, dimecresLa participació ha estat de 42 equips de 41 centres del País Valencià i de Catalunya, que han aplegat 765 alumnes. Per a aquest nivell ha estat la convocatòria amb més participació de totes les que s'han fet fins ara.

Tots els equips participants, i en particular els que han treballat a fons, molta estona, per arribar a resoldre els problemes mereixen la màxima consideració, però és obligat destacar-ne alguns en especial.:
  • L'equip d'Aula Escola Europea de Barcelona, que va enviar totes les respostes correctes, al primer intent, en el minut 33è de concurs.
  • Els equips de l'Institut Vicens Vives, de Girona, i de l'Institut Samuel Gili i Gaya, de Lleida, van assolir l'encert abans d'una hora.
  • Els equips de Montessori-Palau, de Girona, de l'Institut Montserrat i de Oak-Ouse de Barcelona, i de l'Institut Pius Font i Quer, de Manresa van enviar les respostes amb un temps de concurs inferior a l'hora i mitja. .
però encara convé destacar molt més l'encert global:
  • 19 equips més van enviar totes les respostes del concurs amb encert.
i per aquesta raó el percentatge d'equips que van enviar la resposta correcta supera el 60%. Rècord de participació i récord de percentatge d'encerts. Molt bona feina!

També un bon nombre d'equips es van enfrontar als reptes de propina, amb encert excepte per al segon repte, que no va contestar cap equip.

Enllaç a una  informació completa de l'activitat: resultats, participació,  respostes numèriques i comentades dels problemes, (en especial del segon repte de propina!), etc.

La nostra enhorabona als centres participants, al professorat que ha impulsat la participació i a l'alumnat component de tots els equips, a les xiques i els xics que han estat una bona estona fent matemàtiques.
Gràcies per la vostra participació!