Convocatòria 2016
Problemes a l'esprint per a equips de 1r i 2n d'ESO

24 de febrer, dimecres • Gràcies a tothom que ha participat!!!
  Hem volgut començar amb aquest agraïment perquè les dades de participació i d'encert segeuixen la tònica dels dos darrers anys i pràcticament podríem aprofitar-ne la crònica. En podeu llegir tot seguit un resum i ben aviat podreu accedir des d'aquí a una informació completa de l'activitat (
  resultats detallats, participació,  respostes dels problemes , etc.).

 • Enllaços per accedir als problemes pantejats i a les propostes de propina i a les respostes concretes dels problemes.

La participació ha estat de 146 equips de 97 centres de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears,   que han aplegat 2635 alumnes segons d'ha fet constar.
Hi ha hagut 90 equips amb encert total (un 61,6%)  però és important destacar que dels 97 centres n'hi ha hagut 78 que un equip seu (o més d'un) han enviat totes les respostes correctes (i aquesta dada representa un 80,1%, amb una valoració excel·lent).
La comissió vol fer esment del fet que en molts centres es multipliquen els equips (molts equips, cada un de molt pocs alumnes, en un mateix centre)  i això  fa baixar el grau d'encert. Hem de recordar 
la idea clau per a l'organització de l'activitat:
Un equip = conjunt d'alumnes reunits en una aula treballant en un grup organitzat en subgrups
, que s'intercanvien informació i debaten resultats i procediments per fer els problemes. Ho comentarem més extensament en la crònica detallada.
Tots els participants i l'encert global mereixen una consideració molt especial, però cal fer esment de:
 • Tres equips que ho van fer amb un temps de concurs de menys de quaranta minuts: La Salle, de Girona (Gironès), l'Institut Samuel Gili i Gaya, de Lleida (Segrià), i l'Institut Nou de Girona.
 • Quatre equips que van obtenir encert total amb un temps de concurs (que inclou el temps que es suma per intents fallats) de 50 minuts o menys:
  Fundació Llor  de Sant Boi de Llobregat (Baic Llobregat), Institut Narcís Oller   de Valls (Alt Camp), IES Bellaguarda d'Altea (Marina Baixa). i Escola Joan Pelegrí (de Barcelona).
relació de centres destacats que completarem en la pàgina de la informació més detallada. Ara destaquem molt més l'encert global:
 • 12 equips més en menys d'una hora 
 • 14 equips més en menys d'una hora i un quart
 • 18 equips més en menys d'una hora i mitja
 • 39 equips més amb encert  total.
i així es completa  el nombre d'equips que van enviar la resposta correcta, que  va ser de 90, dels quals 4 ho van fer sense cap errada, que no són justament els de temps de concurs més ràpid, cosa que dóna fe de la versatilitat de l'activitat. A més d'aquests quatre equips, uns altres 21 van tenir errada només en un dels  grups de problemes.
Encara més: 24 equips van enviar respostes a reptes suplementaris (en aquest cas només tres equips amb encert a tots tres reptes de propina).

Respostes als problemes:
primer grup: 1001001, 4, 4, 2
Segon grup: 20, 2, 21, 2
Reptes finals: 22, 270
Propines: Encreuat: 2027, 0, 247, 24,15, 512, 6, 5040;  propines 2 i 3:  2,  1/4

La nostra enhorabona als centres participants, al professorat que ha impulsat la participació i a l'alumnat component de tots els equips, a les xiques i els xics que han estat una bona estona fent matemàtiques.
Gràcies per la vostra participació!