Molt bé!  Teniu totes les respostes correctes! 
Per si voleu dedicar més temps a fer matemàtiques, teniu tot seguit tres reptes "de propina". Els podeu fer en l'ordre que vulgueu.

Per si us interessa, us podeu descarregar un PDF amb els enunciats


Problema 1 "de propina"


Per a comprovar la resposta de "propina 1"

Problema 2 "de propina"

ABCD és un quadrat.  M i N són els punts mitjans de dos costats. Els segments AM i AN tallen la diagonal BD en els punts Q i P respectivament.  Quina fracció de l'àrea del quadrat és l'àrea del pentàgon  CNPQM ?Problema 3 "de propina"

Quin és el valor més petit de n que fa que les sis fraccions  pròpies 

es puguin simplificar?

Nota: han de ser
m, n nombres enters positius amb m < n. Podeu posar doncs n = m+a, amb a nombre enter positiu.