El diagrama mostra la xarxa de metro de la ciutat d'en Pau. Cada punt representa una de les estacions.
 
Avui en Pau vol visitar totes les estacions viatjant en el metro. Pot començar en una estació qualsevol i acabar en una altra i no hi ha cap restricció sobre el nombre de vegades que pot passar per una estació ni sobre el nombre de vegades que pot recórrer un tram de via.
Quin és el nombre mínim d'estacions per les quals en Pau haurà de passar més d'una vegada?


 Heu de passar un nombre S al problema 7.

Cap a un altre problema