Molt bé!  Teniu totes les respostes correctes! 
Per si voleu dedicar més temps a fer matemàtiques, teniu tot seguit tres reptes "de propina". Els podeu fer en l'ordre que vulgueu.

Per si us interessa, us podeu descarregar un PDF amb els enunciats


Problema 1 "de propina"

El nombre  916238457 és un exemple de nombre de 9 xifres en què apareix cadascuna de les xifres de l'1 al 9.
També té la propietat que els nombres de l'1 al 5 apareixen en el seu ordre natural però, en canvi, els nombres de l'1 al 6 ja no.  Quants nombres de nou xifres hi ha amb aquestes propietats?
Per a comprovar la resposta de "propina 1"

Problema 2 "de propina"

La figura mostra una circumferència, de radi 2, i un quadrat. El quadrat té un vèrtex en la circumferència i els dos costats als quals no pertany aquest vèrtex són tangents a la circumferència.

Calculeu el valor exacte de l'àrea acolorida.
Nota: Aquest valor es pot escriure com  per a uns determinats nombres  enters a, b, c, que són els que es demanen.


Problema 3 "de propina"

Una funció definida en el conjunt de nombres reals excepte 0 i 1  compleixper a tot valor de x.
Quant és  f(2)?