Convocatòria 2015
Problemes a l'esprint per a equips de Batxillerat

11 de febrer, dimecresLa participació ha estat de 49 equips de 46 centres del País Valencià i de Catalunya, que han aplegat 813 alumnes. Ha estat la convocatòria per a equips de batxillerat amb més participació de totes les que s'han fet fins ara.

La comissió organitzadora demana disculpes per un lapsus que va afectar el treball d'alguns equips. En l'enunciat del problema 1 on deia "nombres enters"  hauria d'haver dir "nombres naturals". Tot i que la majoria d'equips van treballar el problema tal com l'havia imaginat la comissió (i potser encara més per aquest fet)  s'està estudiant la manera de valorar el temps de participació dels equips afectats, els que van respondre 14 en comptes de 7 al problema 1 fins que es van adonar de l'errada en l'enunciat. Agraïm la comprensió que han manifestat els equips que ens han comunicat l'errada i reiterem la petició de disculpes.

Tots els equips participants mereixen la màxima consideració,  però és obligat destacar-ne alguns en especial.
  • L'equip d'Aula Escola Europea de Barcelona, que va enviar totes les respostes correctes, al primer intent, abans dels tres quarts d'hora de concurs i, a més, va repsondre els tres reptes de propina.
  • També abans dels tres quarts d'hora va enviar totes les respostes correctes l'equip  de l'Institut Santa Eugènia, de Girona
  Convé destacar  l'encert global:
  • 20 equips més van enviar totes les respostes del concurs amb encert.
Molt bona feina!


Enllaç a una  informació completa de l'activitat: resultats del concurs (amb valoració especial del temps per als equips afectats per l'errada en el problema 1), participació,  respostes numèriques i comentades dels problemes, etc.


La nostra enhorabona als centres participants, al professorat que ha impulsat la participació i a l'alumnat component de tots els equips, a les xiques i els xics que han estat una bona estona fent matemàtiques.
Gràcies per la vostra participació!
Us demanem disculpes per l'errada en l'enunciat del problema 1 i agraïm la vostra comprensió. 

Missatges com el que hem rebut dient que 
"Tot i així, ens ho hem passat molt bé i continuareu tenint en nosaltres uns fidels als problemes a l'esprint" ens animen a continuar la feina de preparació de l'activitat.