En la figura adjunta ABCD és un quadrat i ABE és un triangle equilàter.
 
Quina és la mesura de l’angle assenyalat?

Cap a un altre problema

La solució d'aquest problema 5 s'ha de passar
al problema 3 com a nombre S

 

-