Molt bé!   Per si voleu dedicar més temps a fer matemàtiques, teniu tot seguit tres reptes "de propina". Els podeu fer en l'ordre que vulgueu.

Per si us interessa, us podeu descarregar un PDF amb els enunciats


Problema 1 "de propina"

Escrivim un nombre molt llarg, posant correlativament tots els nombres de l'1 al 1000 un al costat de l'altre, així:
12345678910111213.........................9991000
Si llegim aquest nombre d'esquerra a dreta, quantes vegades trobarem el grup de tres xifres consecutives 123?
Per a comprovar la resposta de "propina 1"

Problema 2 "de propina"
La primera figura mostra dos quadrats, de manera que la longitud del costat del quadrat més gran és el doble de la longitud del costat del quadrat menut. L'àrea ombrejada (compresa entre els dos quadrats) és 48 cm2,


Si ara fem una segona figura, en certa manera anàloga, però doblant la longitud del costat del quadrat gran i reduint a la meitat la longitud del costat del quadrat menut, quina serà la nova mesura de l'àrea ombrejada, compresa entre l'un i l'altre?

 

Problema 3 "de propina"

Anem escrivint els nombres enters positius fent una ziga-zaga com es veu a la figura
 
Si seguim tota l'estona la mateixa cadència, en quina fila quedarà el nombre 2019?

Cadència. Repetició regular de moviments, de sons, d’accions, etc.