13 de desembre de 2017
Formulari d'inscripció

Per començar l'activitat cal que una professora o un professor ompli aquest formulari i així coneixereu la contrassenya per accedir als enunciats des de qualsevol ordinador i a les indicacions per fer els problemes. Quan s'envia el formulari comença a comptar el temps de participació.
 
Atenció!!!A petició d'alguns centres i per a controlar millor que només s'enviïn respostes des d'un ordinador i no es multipliquin els intents de manera innecessària, hi ha un complement de la contrasenya que caldrà conèixer per a enviar les respostes des d'un únic ordinador. Seria bo designar una encarregada o un encarregat d'enviar les respostes mitjançant els formularis corresponents i aleshores és convenient que el complement de la contrasenya només es doni a aquest encarregat o encarregada.

Per al cas que s'oblidi la contrasenya o el complement de la contrasenya, a la pàgina d'accés a l'activitat hi ha uns formularis per consultar-les.
 
Nom del centre  
Població  
Codi de 8 dígits del centre 
  • Si un centre participa amb diversos equips ja sap que ha de substituir el 8è dígit del codi per una lletra
  • Si participen centres d'Andorra o de Catalunya Nord: comenceu amb AND o CTN i completeu-ho fins a 8 caràcters exactament
Nombre d'alumnes que formen l'equip 
Profe. que coordina l'activitat 
DNI (amb lletra) 
(sense guionet ni espai entre les xifres i la lletra)
e-mail de contacte (màxim 40 caracters)