Problemes a l'esprint 13 de febrer de 2013
Respostes als problemes del colom de la pau

Quan acabeu d'escriure les respostes, cliqueu al botó d'Enviar que hi ha a baix de tot de la pàgina
No envieu respostes des de diferents ordinadors alhora! Si ho feu multiplicareu el nombre d'intents
Designeu una encarregada o un encarregat d'enviar les respostes de l'equip!

Contrasenya de l'equip de centre per enviar les respostes (contrasenya completa, 9 caràcters)  
Problema 5
(escriviu al requadre el nombre enter que es demana)

Problema 6
(escriviu la fracció al requadre
ha de ser irreductible
amb el signe / per separar numerador de denominador
i sense cap espai en blanc)

Problema 7
(escriviu el nombre al requadre)
(si és racional, com una fracció irreductible
amb el signe / per separar numerador de denominador
i sense cap espai en blanc;
si és irracional, arrodonit al primer decimal)
cm2

Problema 8
(escriviu el pes dels dos cabrits)
(només el valor numèric)
Cabrit petit: kg; Cabrit gros: kg