A un nombre de quatre xifres  (no necessÓriament de xifres diferents) li restem el nombre de tres xifres que resulta d’esborrar la xifra de les unitats del nombre inicial. El resultat de la resta Ús 2013. Quin Ús el nombre  de quatre xifres?

Cap a un altre problema

 La  xifra de les unitats den nombre soluciˇ d'aquest 
problema
l'heu de passar al problema 7 com a n˙mero D