La Berta construeix un triangle de nombres. Comenša a la fila inferior i hi posa els nombres 1, 2, 3, 4, 5 i 6 en aquest ordre (vegeu la figura).
Per omplir les files superiors va posant en cada lloc el producte dels dos nombres immediatament inferiors.
 
Si, encabat, la Berta descompon en factors primers el nombre del cim  (indicat amb ? a la figura), quina serÓ la suma dels exponents dels factors primers que apareixen en la descomposiciˇ?

Cap a un altre problema

La soluciˇ d'aquest problema 5 s'ha de passar
al problema 3 com a nombre T

 


-