Aquest és el darrer repte del concurs!
Heu de conèixer la resposta del problema anterior, que s'indica com nombre V.

.

Un rectangle ABCD s’ha dividit en dues parts per una recta que passa pel vèrtex A i talla en un punt E el costat  BC, la longitud del qual és  BC = V cm.  Si les àrees de les dues parts del rectangle queden en la raó 4/7, quina és la longitud del més curt dels dos segments en què ha quedat dividit el costat BC?Ara heu d'accedir al formulari per enviar 
les respostes dels reptes 9 i 10