Per si voleu dedicar més temps a fer matemàtiques, teniu tot seguit uns reptes "de propina". Els podeu fer en l'ordre que vulgueu.


Problema 1 "de propina"

En una bossa hi ha 3  boles blaves i 10  boles vermelles. Traiem una bola de la bossa, en mirem el color i la retornem a la bossa juntament amb 4 boles més del mateix color. Després traiem una bola  de la bossa. Quina és la probabilitat que sigui blava?
(Caldrà donar la resposta com una fracció irreductible)Problema 2 "de propina"
En un pla hi ha un conjunt de  rectes diferents cadascuna de les quals en talla exactament 10 de les altres.
Quin dels nombres següents NO  pot ser n?
                                11, 12, 15, 16, 20

Problema 3 "de propina"

Dos ciclistes, l’Andreu i en Bernat circulen tots dos a la mateixa velocitat per la carretera que va de Figueres  a Camprodon. Quan l’Andreu és a 35 quilòmetres de Camprodon avança la Carla, que va caminant també cap a Camprodon, a 4 km/h. Dues hores més tard l’Andreu es creua amb la Fàtima, que va fent fúting, en sentit contrari, a 6 km/h.
En Bernat avança la Carla  a 31 quilòmetres de Camprodon;  més endavant  es creua amb la Fàtima, i 20 minuts després de creuar-se amb la Fàtima arriba a un punt que és a 16 quilòmetres de Camprodon.
A quants quilòmetres de Camprodon  era en Bernat quan l’Andreu hi va arribar?
(Nota: heu de suposar que les quatre persones que apareixen a l’enunciat
es mouen totes elles a velocitat constant
)