10 de febrer de 2021
Recordatori contrasenya.

 

 

Codi de 8 dígits del centre  (o codi amb una lletra si s'inscriuen diversos equips del mateix centre)
(amb molta cura d'escriure-ho exactament igual que ho vau fer per a l'activitat)