Cap a un altre problema

El francès Louis Braille, cec des dels tres anys, va inventar l'any 1824, quan només tenia 15 anys, un sistema de lectura tàctil. Es basava en  un caixetí de 8 punts, dels quals un o alguns o tots poden estar en relleu. Així es crea una codificació per a representar lletres, nombres i altres caràcters (coma, punt, etc...).
Al cap d'uns anys el va simplificar deixant-lo tal com és ara el sistema Braille universalment conegut i adoptat, amb un caixetí de 6 punts. 

Quants símbols diferents es poden generar mitjançant la codificació en el caixetí de 8 punts?

 
En la imatge següent es mostren tres exemples diferents de símbols que es poden fer en el caixetí de 8 punts.

La resposta passa al problema 7 com a nombre S

Cap a un altre problema