VIII Concurs de Cartells Cangur SCM

Societat Catalana de Matemàtiques

 

Tornar a www.cangur.org


En el context del XXV-Cangur de la SCM es va convocar la vuitena edició del

Concurs de cartells  Cangur

d'acord amb les bases que es poden consultar.


La comissió permanent del Cangur de la SCM ha actuat com a jurat del concurs i...
 • ha analitzat la participació, possiblement reduïda pel fet del confinament que ha fet difícil el contacte del professorat amb els seus grups d'alumnes
 • ha demanat a tots els membres de la comissió i a altres persones col·laboradores que valorin els dissenys presentats.  (Podeu veure una exposició virtual de reproduccions en petit dels dissenys)
 • ha demanat assessorament a persones especialistes en el disseny gràfic i l'ha tingut molt present
i aleshores  ha proposat com a guanyador del concurs el disseny emmagatzemat amb la contrasenya LQ848JE, amb algunes matisacions::
 • A partir d'observacions rebudes per part de les persones que han assessorat, es proposaran algunes petites modificacions.
 • En particular, atenent al fet que tot i que el concurs és "concurs de cartells" i en aquest sentit es dóna molta vàlua al disseny premiat, però que habitualment també s'empra coma a logo-Cangur, es proposarà a la persona que ha presentat eldisseny que en faci una adaptació com a logo.
 • Es podrà tenir en consideració,  com a valoració de la participació, que tal vegada el disseny no s'empri  per al Cangur 2021, 2022 i 2023, sinó per un termini mñes reduït, fins a una nova convocatòria delconcurs.
La societat Catalana de Matemàtiques ha ratificat la proposta i per això es publica el veredicte.

Barcelona, 22 de juliol de 2020


Primer premi

La contrasenya  LQ848JE   correspon al disseny presentat per Biel Moreno Lluberes, alumne de quart d'ESO, durant el curs 2019-2020 de l'Escola Daina-Isard, d'Olesa de Montserrat.

Disseny presentat al concurs
Oportunament s'anunciarà el moment i la forma en què es podrà donar el premi.
 • Poden participar en el concurs: alumnes de 3r o de 4t de l'ESO, de batxillerat o de cicles formatius de FP en algun dels centres de l'àmbit georgràfic on es desenvolupa el Cangur de la SCM (en les seves tres convocatòries paral·leles.),
  • Els dissenys es poden elaborar individualment o en grups de treball.
  • Cada participant pot enviar diversos dissenys.
 • Termini de presentació fins el dia de Sant Jordi de l'any 2020.  Termini tancat
 • En el cartell ha d'aparèixer:
  • alguna referència gràfica al Cangur
  • el text Prova Cangur 2021 (que també pot ser abreujat si convé per al disseny, com és ara Cangur-20 o d'altres opcions). Alternativament es pot optar per XXVI-Cangur  o  26è-Cangur.
  • una referència textual o gràfica al fet que la prova és una organització de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM, http://scm.iec.cat)
 • Els dissenys es presentaran en format electrònic, adequat per ser publicat en una pàgina web (.jpg, .png, .svg) mitjançant el formulari que s'enllaça des d'aquí.
 • Després d'acabar el termini de presentació de dissenys es valorarà si és adequat publicar una exposició virtual de tots els treballs presentats. La SCM designarà un jurat, que demanarà assessorament a professorat de secundària i universitari o a especialistes en el disseny gràfic  per a la decisió del concurs.
 • Premis: el jurat atorgarà un premi (eventualment el premi pot ser substituït per alguns accésits o bé el concurs declarat desert.) El veredicte del concurs es farà públic a través de la web i el premi es donarà en el solemne acte de cloenda del XXV-Cangur-SCM, el dia 25 d emaig de 2020 al Palau de Congressos de Montjuic, a Barcelona.. 
 • En la valoració per part del jurat es tindrà en compte la necessitat de poder reconvertir el disseny a un format vectorial i també serà imprescindible poder-ne variacions per a adaptar-les a edicions posterios, atenent el fet que, en principi el cartell premiat servirà per al Cangur-2021 s'adaptarà per al Cangur 2022 i per al Cangur 2023  Aquestes noves versions s'acordaran amb l'autor o l'autora del disseny guanyador que, en tot cas, haurà de facilitar les fonts adequades per a l'adaptació d'aquest text per a edicions posteriors del Cangur.
 • Les persones que presentin un disseny a aquest concurs, o els seus representants legals si escau, autoritzen que els treballs presentats siguin publicats a la web del Cangur i en fan cessió d'ús indefinida a la SCM.
 • El jurat interpretarà les bases en situacions de dubte i les seves decisions són inapel·lables. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.

La SCM emprarà el disseny del cartell guanyador com a cartell oficial de la prova Cangur-2021 i de les successives, en altres documents escrits relatius a la prova i en la pàgina web.