VI Concurs de Cartells- Cangur

Societat Catalana de Matemàtiques

 

Tornar a www.cangur.org

 

En el context del XX-Cangur de la SCM es va convocar la sisena edició del

Concurs de cartells  Cangur


Es fa públic el veredicte del VI Concurs de cartells Cangur .

Les persones encarregades de la valoració del VI Concurs de cartells Cangur, reunides per via telemàtica els dies 17 i 19 de maig de 2015,

 • després d'analitzar amb deteniment tots els treballs rebuts
 • i després de considerar les valoracions rebudes de part dels centres participants en el Cangur i en el propi concurs de cartells,

acorden:

 • atorgar el premi del concurs al disseny que en l'exposició virtual es mostra amb el número 14

Una vegada consultada la base de dades té coneixement que l'autor del disseny guanyador és Alejandro Camp Prats, alumne de tercer d'ESO del  Col·legi Viaró, de Sant Cugat del Vallès. Posteriorment s'ha rebut notícia que, d'acord amb el primer punt de les bases, el disseny l'havien fet  els alumnes de Viaró Alejandro Camps i Josep Catot i, per tant, el premi és compartit.

El jurat felicita els autors i es posarà en contacte amb ell per portar a la pràctica el que s'estableix en un dels punts de les bases del concurs per a la reproducció vectorial del disseny i possibles adaptacions.

Els autors i les seves famílies, i un representant del col·legi són convidats a l'acte d'entrega de premis de la prova Cangur i altres activitats de la SCM, el dia 26 de maig a les 6 de la tarda al Paranimf de la Universitat de Barcelona.

Barcelona, 19 de maig de 2015.  


cliqueu sobre la imatge si voleu veure el cartell premiat en mida més gran


D'acord amb les bases del concurs es  pot accedir a una exposició virtual dels dissenys presentats
Enllaç a l'exposició virtual

 
BASES DEL CONCURS

 • Poden participar: alumnes del segon cicle de l'ESO, de batxillerat o de cicles formatius de FP, individualment o en grups de treball. Cada participant pot enviar diversos dissenys.
 • Termini de presentació fins el dia de Sant Jordi de l'any 2015.
 • En el cartell ha d'aparèixer:
  • alguna referència gràfica al Cangur
  • el text Prova Cangur 2016 (que també pot ser abreujat si convé per al disseny, com és ara Cangur-16 o d'altres opcions). Alternativament es pot optar per XXI-Cangur.
  • una referència textual o gràfica al fet que la prova és una organització de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM, http://scm.iec.cat)
 • Els dissenys es presentaran en format electrònic, adequat per ser publicat en una pàgina web (.jpg, .png, .svg).
 • Després d'acabar el termini de presentació de dissenys es podrà accedir a una exposició virtual de tots els treballs presentats. Tots els centres de secundària participants en alguna de les activitats del Cangur-2015 podran donar la seva opinió en el procés de valoració,  de la manera i en el termini que s'indicaran oportunament,
 • Premis: la SCM designarà un jurat que, analitzada la votació per part dels centres, atorgarà un premi (eventualment el premi pot ser substituït per alguns accésits o bé el concurs declarat desert.) El veredicte del concurs es farà públic a través de la web i el premi es donarà en l'acte de cloenda del Cangur-2015. Es procurarà que el premi sigui anàleg als primers premis o premis de categoria A o B Cangur.
 • En la valoració per part del jurat es tindrà en compte la viabilitat de reproduir el disseny en format vectorial i també la possibilitat de fer-ne variacions per a adaptar-les al "quatre colors del Cangur" o a edicions posterios. Aquestes noves versions s'acordaran amb l'autor o l'autora del disseny guanyador que, en tot cas, haurà de facilitar les fonts adequades per a l'adaptació d'aquest text per a edicions posteriors del Cangur.
 • Les persones que presentin un disseny a aquest concurs, o els seus representants legals si escau, autoritzen que els treballs presentats siguin publicats a la web del Cangur i en fan cessió d'ús indefinida a la SCM.
 • El jurat interpretarà les bases en situacions de dubte i les seves decisions són inapel·lables. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.

La SCM emprarà el disseny del cartell guanyador com a cartell oficial de la prova Cangur-2016 i de les successives, en altres documents escrits relatius a la prova i en la pàgina web.