Informacions de la prova Cangur 2020 de la SCM


Enllaç a la pàgina de gestió del Cangur 2020 a Catalunya


Els Pins de Plata del Cangur 2020 (per la participació els anys 2016-2019)

La Societat Catalana de Matemàtiques té establerta una distinció especial del Cangur, que anomena el pin de plata, que es considera una distinció per a la globalitat dels territoris del nostre Cangur i, tot i que no s'ha pogut celebrar, com a concurs, la prova Cangur 2020 s'ha decidit atorgar aquest premi a partir de la participació en els tres darrers Cangurs.

Aleshores la comissió Cangur catalano-valenciano-balear ha analitzat el rendiment de diverses persones que han assolit molt bones puntuacions i classificacions i, a proposta seva, la SCM ha concedit aquest any el Pin de Plata a quatre concursants que acaben la seva educació secundària i han tingut uns resultats globalment molt destacats en la prova Cangur dels darrers anys.

Són aquests (indicats alfabèticament):

 • Víctor Conchello Vendrell (Maristes-Sant Pere Chanel, Malgrat de Mar a l'ESO i Institut Jaume Vicens Vives, Girona, al batxillerat)

 • Bartomeu Fontcuberta Rigo  (IES Santanyí a l'ESO i  IES Manacor al batxillerat)

 • Aitor Josep López Cortés (Xaloc, L'Hospitalet de Llobregat)

 • Renato Rohtkopf Baldovino  (IES Sa Blanca Dona, Eivissa)


Enhorabona!


Informació sobre la prova Cangur-2020

notícia publicada el 17 d'octubre de 2020

 • A fi i efecte de facilitar la gestió a centres que no havien respectat el termini que era recomanable per a aquesta gestió, i per altres raons,  es manté obert el formulari per fer la petició total o parcial de la quota de la prova Cangur 2020.  Cal accedir a la pàgina de gestió del Cangur 2020
 • Les peticions rebudes a partir del 25 de juliol i fins el dia que es publica aquesta notícia es tramitaran la setmana del 19 al 23 d'octubre.
notícia publicada el 5 de maig de 2020
 • Pel que fa al material de la prova
Des del dia 4 de maig està accessible a l'Àrea de centre per als centres inscrits. Hi teniu els enunciats de la prova de tots els nivells i el llistat de solucions i, per si poden ser-vos útils, els models de fulls de respostes i un full de càlculpreparat per a l'avaluació de les proves.

 • Pel que fa al formulari per demanar el retorn de la quota
Com ja es va informar, la SCM ja ha fet una despesa d'aproximament el 50% del total previst i es demana als centres que ho valorin acuradament. Esperem que durant la setmana que comença el dia 11 de març podrem donar detlls concrets sobr el'accés al formulari per a demanar la totalitat o una part de la quota, o renunciar a la devolució..


Comunicat oficial publicat  el 16 d'abril de 2020


La Junta de la Comissió cangur de la SCM es va reunir el dimecres 15 d’abril amb la finalitat de prendre decisions respecte a la prova Cangur 2020 i ha consensuat els acords següents:

Pel que fa a la prova

 1. La prova Cangur 2020 no es durà a terme com a concurs, però els centres inscrits rebran el material per a poder-lo emprar com a material didàctic si els interessa.

 2. A partir del dilluns 4 de maig els centres inscrits podran disposar del material corresponent al Cangur 2020, tal com s'exposa en el punt 3, i aleshores pensem que cada centre podrà fer-ne ús didàctic de la manera que cregui més convenient: enviar-ho als alumnes durant el confinament o fer la prova com una activitat interna del centre, abans de finalitzar el curs o durant el primer o segon mes del curs següent.

 3. El professorat dels centres inscrits podrà descarregar els enunciats dels problemes i els fulls de resposta des de l'àrea de centre, tal com haguessin fet el dia de la prova, amb el codi de 8 dígits del centre i la contrasenya que es feia servir per totes les gestions del cangur. També es podran descarregar un llistat de les respostes correctes de cada model i un aplicatiu que en facilitarà l'avaluació.

  1. Per als nivells de Primària, 1r, 2n i 3r d'ESO el professorat podrà descarregar el material  d'aquests nivells des de l'àrea de centre.

  2. Per als nivells de 4rt d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat aquest any, excepcionalment, també es podran descarregar els enunciats i fulls de respostes des de l'àrea de centre. A part d'això, la primera setmana després de la reobertura dels centres, enviarem a cada centre els paquets amb els quadernets de la prova juntament amb els bolígrafs i els magnets.

 4. A finals de novembre o principis de desembre es penjaran a la pàgina web, en obert, els enunciats de la prova Cangur 2020 i les solucions.

Pel que fa als diners de la inscripció
 1. Atenent al fet que els aspectes econòmics del Cangur depenen de la gerència de l'IEC, aquesta àrea de gestió serà la que concretarà el procediment que han de fer servir els centres per demanar la devolució total o parcial dels diners de la inscripció. Cal que tingueu  en compte que la SCM ja ha fet una despesa d'aproximament la meitat dels diners que va gastar el curs passat per a l'organització de la prova Cangur 2019 i per aquesta raó es demana als centres que valorin acuradament aquest fet ja que, a banda de renunciar a la devolució, segurament hi haurà la possibilitat de demanar-ne la totalitat o una part.

 2. Pel que sabem fins ara, quan l'àrea de gestió econòmica de l'IEC estigui treballant normalment elaborarà un formulari que s'haurà d'emplenar telemàticament per fer la demanda de devolució. Caldrà tenir en compte que si no es respon al formulari durant el període que s'especificarà i seguint les instruccions oportunes, no es retornaran els diners.


 


 • Si algun centre vol disposar d'un logotip del Cangur en bona resolució el pot descarregar des d'aquì  
Format .eps         Format  .pdf         Format .jpg        Format .pngDocuments de difusió del Cangur 2020
                   

Tota la informació sobre el Cangur 2020 s'anirà actualitzant
en aquesta pàgina que estarà enllaçada des de la
pàgina principal cangur.org


                                                                                  
  L'elaboració d'aquesta pàgina web està subvencionat per la Fundació Cellex.
enllaç per a informació