XXI Cangur SCM. 2016

Llistes del 5% de millors puntuacions
Seus de CatalunyaUna vegada acabat el termini de posisbles revisions de les puntuacions del Cangur, la comissió Cangur va elevar el dia 10 de maig a definitives les llistes de puntuacions que són les que s'enllacen seguidament.