XX Cangur de la SCM (2015)
Enunciats


Solucions


Enunciats del Cangur 2015
Cliqueu sobre el nombre
que correspon al nivell que us interessa
i podreu veure els cinc models d'enunciats
  • els quatre primers models tenen els mateixos problemes amb canvis d'ordre d'enunciats i opcions de resposta i van ser proposats a les seus de Catalunya i Balears (el segon model) el dia 19 de març.
  • el cinquè model té uns altres enunciats i va ser proposat el dia 26 devbmarç al País Valencià i en algunes seus debCatalunya.


Solucions del Cangur 2015

Cliqueu sobre el nombre

que correspon al nivell que us interessa i podreu llegir les solucions de cdascun dels models.

Les imatges anteriors corresponen a dos enunciats del Cangur-2015
(Nivell  4)
En la figura hi ha tres cercles concèntrics i dos diàmetres perpendiculars. El radi de la circumferència petita és 1 i les tres regions ombrejades tenen totes tres la mateixa àrea.  Quin és el producte dels tres radis?

(Nivell 3)
El quadrat de la figura té àrea 80. En cada costat hem marcat un punt que divideix el costat de manera que un dels segments en què queda dividit el costat té longitud triple que l'altre.  Quina és l'àrea total de la zona acolorida blau fosc?

El XX Cangur de la SCM rep una subvenció de      


La Societat Catalana de Matemàtiques agraeix al Centre de Recursos Educatius de Barcelona, de l'

que ha adaptat els enunciats i altre material complementari al Braille a fi i efecte que
un alumne del  nivell 1 i una alumna del nivell 2 amb discapacitat visual
poguessin participar en el Cangur 2015.


El XX Cangur de la SCM,
    un nou èxit. 

   
  Tota la informació del Cangur:
      Illes Balears
      País Valencià
      Catalunya, Andorra, Franja de Ponent