XIX Prova Cangur de la SCM (2014)

      Consulta de puntuacions Podeu clicar a la zona de la imatge que us interessi
segons el tipus de consulta de puntuacions provisionals que vulgueu fer
.

Clicant sobre la zona corresponent de la imatge podeu accedir a:
  • La llista del 3% d'alumnes amb millors puntuacions en cadascun dels nivells del Cangur. Enhorabona a totes i a tots els que apareixeu en aquesta llista! I també a tothom que va participar, encara que no surti en aquesta llista!

  • Les puntuacions d'alumnes per centres. Com es fa cada any, podreu veure les puntuacions per terços (), la puntuació total,  el lloc que ocupen i el percentatge d'alumnes que tenen al davant en la classificació.
    (en aquest cas serà necessari conèixer el codi del centre i la contrasenya que es va utilitzar per totes les gestions relacionades amb el Cangur 2014)
S'obre un termini de presentació de possibles reclamacions pel que fa a les puntuacions del Cangur 2014 per a les seus de Catalunya.. Aquest termini acaba el dia 24 d'abril de 2014.  Les podeu adreçar a  reclamacions@cangur.org


La imatge d'aquesta pàgina correspon a  un enunciats del Cangur-2013
(Nivell 3)
  La longitud dels costats de l'hexàgon regular gros és el doble de la longitud dels costats de l'hexàgon regular petit. L'àrea de l'hexàgon petit és de 4 cm2. Quina és l'àrea de l'hexàgon gros?


Sobre la puntuació de la prova Cangur

  • Cada pregunta encertada del primer terç dóna 3 punts, una del segon terç 4 punts i una del tercer terç, 5 punts.
  • Una pregunta sense constestar es puntua amb 0 punts i una resposta incorrecta resta una quarta part de la puntuació que correspon a aquella pregunta.
  • Inicialment es comença amb 30 punts, que per tal d'establir les puntuacions per terços  se sumen 7,5 punts a la puntuació del primer terç, 10 punts a la del segon terç i 12,5 punts a la del tercer terç.
  • D'aquesta manera les puntuacions que es poden obtenir queden a l'interval de 0 a 150 punts (màxim 37,5 en el primer terç,  50 en el segon terç, 62,5 en el tercer terç) (sempre positives o 0, tant pel que fa al total com als terços)
    • Pel fet d'haver-se anul·lat dues qüestions del nivell 2, aquestes qüestions s'han comptat com "en blanc" per a tothom. Per aquesta raó la màxiuma puntuació que es pot obtenir en aquest nivell és de 142 punts (34,5+50,0+57,5).

El XIX Cangur de la SCM ha rebut subvencions de 
                                 Cangur 2014. Solucions   
  Tota la informació del Cangur:
      Illes Balears
      País Valencià
      Catalunya i Andorra