La Prova Cangur 2013 al País Valencià,
en el marc de l'activitat internacional de Le Kangourou sans frontières.
es convoca per al dia 21 de març de 2013
a les 11 del matí


Per contactar i fer arribar observacions o suggeriments a la Comissió Cangur del País Valencià:   
Castelló, València, Alcoi i comarques centrals, Alacant.

         

Ara són les 05:04:55 del dia 17/10/21


La prova Cangur 2013 al País Valencià  


Convocatòria  
[enllaç]                                                                                        Informació i instruccions


cangur 2013    

Prova Cangur de la SCM

La Prova Cangur és un activitat impulsada per la societat internacional
Le Kangourou sans Frontières, de la qual és membre
la Societat Catalana de Matemàtiques que, per aquesta raó,
és l'entitat titular del Cangur en llengua catalana