XVIII Prova Cangur de la SCM (2013)

      Consulta de puntuacions Podeu clicar a la zona de la imatge que us interessi
segons el tipus de consulta de puntuacions provisionals que vulgueu fer
.

Clicant sobre la zona corresponent de la imatge podeu accedir a:
  • La llista del 3% d'alumnes amb millors puntuacions en cadascun dels nivells del Cangur. Enhorabona a totes i a tots els que apareixeu en aquesta llista! I també a tothom que va participar, encara que no surti en aquesta llista!

  • Les puntuacions d'alumnes per centres. Com es fa cada any, podreu veure les puntuacions per terços (), la puntuació total,  el lloc que ocupen i el percentatge d'alumnes que tenen al davant en la classificació.
    (en aquest cas serà necessari conèixer el codi del centre i la contrasenya que es va utilitzar per totes les gestions relacionades amb el Cangur 2013)
Acabat el termini de presentació de possibles reclamacions, les relacions de puntuacions que es poden consultar s'han elevat a definitives.

La imatge d'aquesta pàgina correspon a  un enunciats del Cangur-2013
(Nivell 3)
Un dels triangles equilàters de la figura és imatge de l'altre per una rotació de centre en el vèrtex destacat.
Conegut el valor de l'angle de 70º representat a la figura, quina és la mesura de l'angle indicat amb un interrogant?

Sobre la puntuació de la prova Cangur

  • Cada pregunta encertada del primer terç dóna 3 punts, una del segon terç 4 punts i una del tercer terç, 5 punts.
  • Una pregunta sense constestar es puntua amb 0 punts i una resposta incorrecta resta una quarta part de la puntuació que correspon a aquella pregunta.
  • Inicialment es comença amb 30 punts, que per tal d'establir les puntuacions per terços  se sumen 7,5 punts a la puntuació del primer terç, 10 punts a la del segon terç i 12,5 punts a la del tercer terç.
  • D'aquesta manera les puntuacions que es poden obtenir queden a l'interval de 0 a 150 punts (màxim 37,5 en el primer terç,  50 en el segon terç, 62,5 en el tercer terç) (sempre positives o 0, tant pel que fa al total com als terços)

El XVIII Cangur de la SCM ha rebut subvencions de 
                                 Cangur 2013. Solucions
        Catalunya i Andorra
         País Valencià i Balears
   
  Tota la informació del Cangur:
      Illes Balears
      País Valencià
      Catalunya i Andorra