Societat Catalana de Matemàtiques     

Sol·licitud a la SCM d'informacions interessants per a alumnes de secundària

Mitjançant el formulari d'aquesta pàgina web i la corresponent tramesa de dades, la persona responsable sol·licita i autoritza que en els propers anys s'enviï a l'adreça indicada tota aquella informació sobre concursos de matemàtiques i oportunitats acadèmiques (sessions de preparació del Cangur, Olimpíada Matemàtica i altres concursos, ofertes de programes d'estudis, activitats, beques, centres docents, etc.) que la Societat Catalana de Matemàtiques consideri que poden ser d'interès.

 
Dades de la persona responsable (mare/pare/tutor)
Nom i cognoms  
Document d'identificació     Número i lletra (o lletres, si escau)
Adreça de correu electrònic      
 
Dades de l'alumna o de l'alumne
Nom i cognoms
Nivell escolar curs 2012-2013      
Centre      
Població    

Adreça de correu electrònic on vol rebre la informació  
 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que aquestes dades seran recollides i incorporades en un fitxer automatitzat amb la finalitat indicada al títol de la pàgina. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals al correu electrònic scm@iec.cat.