Cangur-SCM 2012

Puntuacions

    Portada


  

Acabat el termini que s'havia establert per a rebre possibles observacions o reclamacions, i després d'atendre'n algunes, el dia 3 de maig de 2012 la comissió Cangur ha acordat elevar a definitiva la base de dades de puntuacions que està publicada a la web i que ha de servir de base per a l'establiment dels premis i mencions.

 En concret, clicant sobre la zona corresponent de la imatge que encapçala la pàgina podeu accedir a:

  • La llista del 3% d'alumnes amb millors puntuacions en cadascun dels nivells del Cangur. Enhorabona a totes i a tots els que apareixeu en aquesta llista!
    I també a tothom que va participar, encara que no surti en aquesta llista!

  • Les puntuacions d'alumnes per centres. Com es fa cada any, podreu veure les puntuacions per terços(), la puntuació total, el lloc que ocupen i el percentatge d'alumnes que tenen al davant en la classificació.
    (en aquest cas serà necessari conèixer el codi del centre i la contrasenya que es va utilitzar per totes les gestions relacionades amb el Cangur 2012)
La Comissió Cangur ha acordat desqualificar vuit alumnes d'un nivell d'un centre docent participant al Cangur 2012, per irregularitats manifestes durant el desonvolupament de la prova

La imatge d'aquesta pàgina mostra un enunciat del Cangur-2012, nivell 4
 
          Al dibuix es pot veure l'esquema d'un jardí. Als quadrats iguals s'han platat roses de color rosa.
          Al quadrat gran s'han plantat roses roges   i al triangle rectangle, roses grogues.
          Quina àrea té la regió plantada de roses?  


Sobre la puntuació de la prova Cangur

  • Cada pregunta encertada del primer terç dóna 3 punts, una del segon terç 4 punts i una del tercer terç, 5 punts.
  • Una pregunta sense constestar es puntua amb 0 punts i una resposta incorrecta resta una quarta part de la puntuació que correspon a aquella pregunta.
  • Inicialment es comença amb 30 punts, que per tal d'establir les puntuacions per terços  se sumen 7,5 punts a la puntuació del primer terç, 10 punts a la del segon terç i 12,5 punts a la del tercer terç.
  • D'aquesta manera les puntuacions que es poden obtenir queden a l'interval de 0 a 150 punts (màxim 37,5 en el primer terç,  50 en el segon terç, 62,5 en el tercer terç)