Cangur-2012
Inscripció


 

[portada cangur 2012]

consulta de les inscripcions

Informació sobre el procediment d'inscripció

La inscripció per a la prova Cangur de l'any 2012, el XVII-Cangur de la SCM, pel que fa als centres del País Valencià, es desenvolupa en tres fases:

 • Primera fase: ja podeu fer la inscripció de centres
  Del 2 de novembre al 16 de desembre de 2011.

                              [instruccions detallades]               

 • Segona fase: abonament de la quota de 4€ per alumne/a participant. 
  L'ingrés s'ha de fer al compte corrent
                                               
  2077- 0119-16-6600010256
  de l'entitat 
  Bancaixa.
  S'ha de fer constar que l'ingrès és per a Cangur-
  SEMCV Societat Al-Khwarizmi
  i com a ordenant de l'ingrès s'ha de posar:
  el CODI DEL CENTRE (vuit dígits), el nom del centre i la localitat.
  Termini per fer l'ingrès: durant l'any 2011.

 • Tercera fase: inscripció individual d'alumnes [instruccions]    
  Cada centre tindrà activada aquesta possibilitat a partir del moment que rebi conformitat del pagament.

Cangur 2012. Procediment per a la Inscripció de centre

 [accès al formulari d'inscripció]

 • Quan accediu al formulari d'inscripció necessitareu el codi de 8 dígits que identifica oficialment el vostre centre.
                               
  Haureu d'entrar el codi de centre i clicar sobre el botó >>Endavant>>

 • Se us demanarà l'acord amb les bases de funcionament del Cangur.
 • Després veureu que ja apareixen escrites les dades fonamentals del vostre centre.
               
  Inicialment, és clar, us indicarà que el centre no està inscrit; si més endavant hi accediu per comprovar alguna dada o modificar-la ja rebreu notícia que el centre ja està inscrit.
 • Haureu d'entrar tot seguit les dades que veieu a la imatge anterior. Adoneu-vos que:
  • el DNI del professor o de la professora responsable serà la clau d'accés per mantenir la privacitat de les dades
  • tot i que els nombres d'inscrits per nivells es podran variar posteriorment, per poder fer elaborar amb temps la distribució de les seus del Cangur, interessa que inicialment aquest nombre sigui aproximat al màxim possible i que el possibles canvis que s'hi facin no siguin substancials.

 • No us oblideu de clicar al botó Formalitzar la inscripció. Accedireu a una pantalla que us informarà que el centre ja està inscrit i, en primera instància, ja podeu tancar la finestra del navegador i sortireu de l'aplicatiu.

 • Més endavant podreu tornar a entrar al programa de gestió de la inscripció.
  • comprovareu que la inscripció s'ha fet correctament perquè el centre apareix com a inscrit
  • podreu variar les dades de la previsió d'inscrits per nivell; per fer-ho necessitareu la contrasenya que s'ha indicat més amunt.

Cangur 2012. Inscripció individual d'alumnes

 • Abans de la inscripció individual haureu d'haver fet la inscripció de centre i l'ingrès corresponent i s'ha d'haver donat temps a l'administració del Cangur per rebre la notificació de "la Caixa" i entrar la dada corresponent a la base de dades.         
  • Si en el moment que vulgueu formalitzar la inscripció individual constateu alguna anomalia (en el sentit que no us consti tot el saldo que hauríeu de tenir) sou pregats de telefonar a la SCM
   (Núria Fuster, tel 93 324 85 83)

 • Haureu d'accedir al formulari d'inscripció amb el codi de 8 dígits del centre i, recordeu-ho, el DNI del professor o de la professora responsable serà la clau d'accés per mantenir la privacitat de les dades. Arribareu a una pantalla com aquesta...


   • Cliqueu al botó Inscriure... i ja veureu que arribeu a la pàgina per fer la inscripció individual. Ja veureu que té un funcionament prou clar; no us oblideu de confirmar l'acceptació de les dades entrades al final de cada pàgina!
   • Durant el termini indicat es podran anar introduint les dades dels participants, revisant-ne la correcció.
   • La formalització de la inscripció individual es podrà fer en tantes sessions com convingui a la forma de treballar de cada centre.
   • Es podran fer petites modificacions en els nombres d'inscrits o en les dades individuals dels participants, amb el benentès que si feu un ingrès suplementari per inscriure un nombre d'alumnes superior al que teníeu previst, ho heu de comunicar a la Comissió Cangur del País Valencià perquè s'actualitzi la base de dades de les quantitats ingressades per cada centre.
   • Si algun centre vol variar substancialment el nombre de preinscrits cal que ho comuniqui urgentment a la comissió perquè s'estudiï la viabilitat del canvi atenent a la prevista agrupació en seus.
   • Si per alguna raó tècnica a algun centre no li funciona correctament el procediment general amb el formulari, ho pot notificar com més prompte millor a la comissió i s'estudiarà la manera de solucionar el problema.

www.cangur.org        cangur2012