Cangur-2011
(País Valencià)

[portada cangur-2011]


Enunciats

[Podeu accedir als enunciats del Cangur-2011
convocatòria del 24 de març.
Si cliqueu a les zones numerades del 
gràifc tindreu els del nivell corresponent]


[Un enunciat del Cangur-2011. Nivells 3 i 4]

El dibuix mostra una figura formada per un hexàgon regular en què cada costat fa una unitat, sis triangles i sis quadrats. Quin és el perímetre exterior de la figura?

Solucions

[Cliqueu a la zona amb el número que indica el nivell que us interessi i veureu les respostes oficials  del Cangur-2011,
convocatòria del 24 de març][Variant d'un enunciat del Cangur-2011. Nivell 4] 

Tenim tres línies horitzontals i tres línies inclinades paral·leles entre elles. Els dos cercles (indicats com Nivell 2 i N.4) són tangents a quatre de les línies.  
Si A, B i C són les àrees de les zones acolorides indicades com
Nivell 2, Nivell 3  i N.4, quina o quines d'aquestes àrees  cal conèixer per a poder saber l’àrea X del paral.lelogram indicat com la zona de Nivell 1 ?


portada cangur 2011