Societat Catalana de Matemàtiques

 

[www.cangur.org]

 

El dia de l'entrega de premis del Cangur-2009 es va presentar una versió provisional de la publicació Cangur 2009 i altres activitats de la SCM que va donar a totes les persones premiades.

En aquesta publicació es presenten els enunciats, les relacions de participants més destacats i les solucions comentades de les activitats de resolució de problemes que la SCM ha convocat durant el curs 2008-2009: Olimpíada Matemàtica (fase prèvia telemàtica i fase catalana), Problemes a l'esprint (per a Primària i Secundària) i el Cangur 2009.

Actualment la publicació esmentada està en fase de revisió per tal d'incorporar-la a l'espai de Publicacions electròniques de la SCM.

Durant unes setmanes podreu accedir-hi des d'aquí. La SCM cedeix lliurement l'ús dels enunciats publicats amb fins educatius, acadèmics os emblants i en activitats que siguin sense ànim de lucre i sense efectes comercials. En qualsevol ús públic se n'haurà de citar la procedència.

Us agrairem que ens feu arribar totes les propostes de correcció o millora que cregueu adients. Després d'aquest període us podreu descarregar la versió definitiva o demanar-ne une xemplar en paper a preu de cost tal com s'indica a la pàgina web de le spublicacions electròniques d ela SCM.