Cangur-2009

Solucions del Nivell 4

índex

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- E 11.- A 21.- C
2.- A 12.- C 22.- C
3.- B 13.- B 23.- D
4.- C 14.- E 24.- B
5.- C 15.- E 25.- B
6.- D 16.- A 26.- A
7.- D 17.- A,D 27.- B
8.- A 18.- D 28.- C
9.- D 19.- D 29.- A
10.- E 20.- E 30.- B
el problema 17 té dues solucions vàlides
comissio@cangur.org