Cangur-2009

Solucions del Nivell 3

índex

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- E 11.- E 21.- D
2.- B 12.- B 22.- C
3.- C 13.- C 23.- A
4.- A 14.- C 24.- B
5.- D 15.- E 25.- A
6.- D 16.- D 26.- B
7.- E 17.- D 27.- E
8.- B 18.- C 28.- A
9.- E 19.- E 29.- B
10.- A 20.- C 30.- D


comissio@cangur.org