Cangur-2009

Solucions del Nivell 2

índex

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- D 11.- B 21.- C
2.- C 12.- C 22.- E
3.- E 13.- C 23.- C
4.- B 14.- A 24.- B
5.- D 15.- C 25.- A
6.- D 16.- E 26.- B
7.- A 17.- A 27.- B
8.- C 18.- B 28.- D
9.- E 19.- E 29.- D
10.- A 20.- D 30.- E

comissio@cangur.org