Cangur-2009

Solucions del Nivell 1

índex

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- D 11.- A 21.- B
2.- B 12.- A 22.- C
3.- B 13.- D 23.- E
4.- C 14.- E 24.- C
5.- A 15.- D 25.- C
6.- A 16.- C 26.- B
7.- D 17.- B 27.- E
8.- C 18.- E 28.- D
9.- E 19.- D 29.- A
10.- E 20.- A 30.- A

comissio@cangur.org