Cangur-2008    Solucions del Nivell 2

índex

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- B 11.- C 21.- E
2.- C 12.- A 22.- C
3.- E 13.- A 23.- A
4.- A 14.- C 24.- E
5.- B 15.- D 25.- B
6.- C 16.- D 26.- D
7.- A 17.- D 27.- E
8.- B 18.- E 28.- B
9.- D 19.- C 29.- B
10.- C 20.- D 30.- A

comissio@cangur.org