III Concurs de Relats - Cangur

Societat Catalana de Matemàtiques

 

Tornar a www.cangur.org


En el context de l'XII-Cangur de la SCM es convoca la tercera edició del

Concurs de relats de contingut relacionat
amb el món de les matemàtiques

i se'n fan públiques les bases.

 

Bases del concurs de relats matemàtics Cangur-SCM

 1. Poden participar en aquest concurs al·lots i al·lotes, nois i noies, xics i xiques, alumnes de segon cicle d'ESO, de cicles formatius de FP o de batxillerat.
 2. El tema dels relats que es presentin ha d'estar relacionat amb el món de les matemàtiques.
 3. Els relats han de ser redactats en la llengua de les terres on la gent diu "Bon dia!".
 4. Els relats s'han de presentar en format electrònic i han de tenir una extensió d'entre tres i set pàgines (d'aproximadament trenta línies cadascuna amb lletra de dotze punts). En el document corresponent s'ha de fer constar un lema i no hi ha d'haver cap dada personal de l'autor, l'autora o els autors del relat.
 5. Els originals s'han d'enviar per correu electrònic a agoma@xtec.cat o bé a scm@iec.cat. En el cos del missatge s'han de fer constar el lema i les dades personals de l'autor, l'autora o els autors del relat (nom i cognoms, centre escolar, nivell escolar i adreça de correu electrònic; aquestes dades estaran protegides d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal) i l'autorització de què parla el punt 10 d'aquestes bases.
 6. El termini de presentació d'originals acaba el dia de la celebració del Cangur, el 22 de març de 2007. Atenent el fet que algunes persones ens han comunicat que l'adreça de correu que constava al punt 5 donava problemes, el termini de presentació d'originals s'allarga dins el dia 30 de març.
  Si alguna persona ha enviat un relat i no ha rebut un missatge comunicant la recepció, si us plau, que es posi en contacte amb agoma@xtec.cat
 7. El jurat valorarà les obres tenint en compte la qualitat literària i formal (estil i claredat narrativa) i l'originalitat del conte, i també en especial com s'ha tractat l'aspecte matemàtic i l'aportació d'informació.
 8. Oportunament es farà públic el veredicte del concurs, en el qual es concedirà un primer premi (que es podrà declarar desert) i uns accèssits, un màxim de dos que corresponguin a alumnes del segon cicle d'ESO i un màxim de dos per a alumnes de batxillerat o cicles formatius de FP.
 9. Els premis es repartiran en l'acte solemne de lliurament de premis del Cangur i d'altres activitats de la SCM adreçades a alumnes de secundària. Oportunament s'anunciarà en què consisteix el premi, que es procurarà que sigui anàleg als primers premis o premis de categoria A o B Cangur.
 10. Les persones que presentin un relat a aquest concurs, o els seus representants legals si escau, autoritzen que els treballs presentats siguin publicats a la web del Cangur i en fan cessió d'ús indefinida a la SCM.
 11. El jurat interpretarà les bases en situacions de dubte i les seves decisions són inapel·lables.
 12. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.

 

Si voleu alguna informació complementària, relats@cangur.org.