Cangur-2007    Solucions del Nivell 4

índex

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- E 11.- D 21.- D
2.- A 12.- C 22.- A
3.- A 13.- A 23.- B
4.- E 14.- E 24.- B
5.- C 15.- B 25.- B
6.- B 16.- D 26.- C
7.- D 17.- C 27.- E
8.- A 18.- E 28.- C
9.- E 19.- A 29.- A
10.- D 20.- D 30.- B


Si veieu alguna anomalia en les respostes publicades us preguem que ens ho feu saber amb la màxima urgència!