Cangur-2007    Solucions del Nivell 3

índex

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- D 11.- C 21.- C
2.- A 12.- A 22.- E
3.- B 13.- C 23.- D
4.- D 14.- E 24.- A
5.- E 15.- D 25.- B
6.- C 16.- B 26.- A
7.- B 17.- B 27.- E
8.- A 18.- D 28.- C
9.- B 19.- D 29.- D
10.- B 20.- E 30.- CSi veieu alguna anomalia en les respostes publicades us preguem que ens ho feu saber amb la màxima urgència!