Cangur-2007    Solucions del Nivell 2

índex

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- C 11.- B 21.- D
2.- A 12.- D 22.- D
3.- A, E(*) 13.- A 23.- A
4.- D 14.- B 24.- B
5.- E 15.- B 25.- C
6.- C 16.- E 26.- C
7.- B 17.- D 27.- C
8.- E 18.- A 28.- D
9.- D 19.- E 29.- E
10.- C 20.- B 30.- D

Si veieu alguna anomalia en les respostes publicades us preguem que ens ho feu saber amb la màxima urgència!

 

(*) En l'enunciat d'aquest exercici es deia que un robot... "intenta anar endavant. Si troba dificultats, gira a la dreta". Com que tot seguit es deia que "el robot s’aturarà quan no pugui anar endavant ni girar a la dreta", la idea inicial de l'enunciat era que el moviment de "girar a la dreta" s'havia d'entendre com "girar a la dreta i avançar". Ara bé, la comissió Cangur ha rebut una observació en el sentit que es podia entendre que el moviment de "girar a la dreta" consistia simplement en això: girar a la dreta sense moure's de la casella. Davant del dubte raonable que alguns participants puguin haver fet aquesta interpretació, s'ha acordat donar per vàlides les dues respostes que corresponen a les dues interpretacions de l'enunciat.