Cangur-2007    Solucions del Nivell 1

índex

Preguntes
de 3 punts
 
Preguntes
de 4 punts
 
Preguntes
de 5 punts
 
1.- E 11.- C 21.- B
2.- B 12.- D,E(*) 22.- A
3.- A 13.- D 23.- C
4.- C 14.- C 24.- C
5.- D 15.- B 25.- D
6.- A 16.- B 26.- E
7.- E 17.- C 27.- A
8.- B 18.- D 28.- B
9.- A 19.- E 29.- A
10.- D 20.- E 30.- C

Si veieu alguna anomalia en les respostes publicades us preguem que ens ho feu saber amb la màxima urgència!

(*) En l'enunciat d'aquest exercici es deia que un robot... "intenta anar endavant. Si troba dificultats, gira a la dreta". Com que tot seguit es deia que "el robot s’aturarà quan no pugui anar endavant ni girar a la dreta", la idea inicial de l'enunciat era que el moviment de "girar a la dreta" s'havia d'entendre com "girar a la dreta i avançar". Ara bé, la comissió Cangur ha rebut una observació en el sentit que es podia entendre que el moviment de "girar a la dreta" consistia simplement en això: girar a la dreta sense moure's de la casella. Davant del dubte raonable que alguns participants puguin haver fet aquesta interpretació, s'ha acordat donar per vàlides les dues respostes que corresponen a les dues interpretacions de l'enunciat.