Cangur-2007

[portada cangur-2007]


Enunciats i solucions


Pots descarregar els enunciats del Cangur-2007
[clica a la zona amb el número que indica el nivell que t'interessi]


[Un enunciat del Cangur-2007. Nivell 1]

Tenim quatre cintes de paper cada una d’elles de 10 cm d’amplària, ordenades de manera que cada cinta és 25 cm més llarga que l’anterior (figura A). Tot seguit les canviem de posició (figura B). En quant ha augmentat el perímetre exterior en passar de la figura A a la figura B?

[Pots clicar a la zona amb el número que indica el nivell que t'interessi i podràs veure les respostes del Cangur-2007 d'aquell nivell.]

[Una variant d'un enunciat del Cangur-2007. Nivell 4]

Els dígits de la seqüència 123451234512345 . . . omplen les cel·les amb una forma espiral començant per la cel·la marcada. Quin dígit estarà col·locat 2007 cel·les per damunt de la cel·la marcada?

 


portada cangur 2007             Pàgines actualitzades per Antoni Gomà